Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Zdalna sesja egzaminacyjna

Zdalna sesja egzaminacyjna

Zasady zdalnego przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020


Egzaminy i zaliczenia prowadzone w formie zdalnej podlegają zasadom przyjętym w Regulaminie Studiów UP oraz w Zarządzeniu Rektora Nr R/Z.0211-11/2021 w sprawie zdalnego odbywania zajęć i sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.