Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Władze Instytutu i Pełnomocnicy

Władze Instytutu i Pełnomocnicy

Dyrektor Instytutu
dr hab. Henryk Noga, prof. UP
pokój 33, 107N
Telefon: 12 662 6342 , 12 662 7874, sekretariat: 12 662 6331,
E-mail: henryk.noga@up.krakow.pl

Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia
dr inż. Małgorzata Piaskowska-Silarska
pokój 34, 45A
Telefon: 12 662 60 57, 12 662 6180
E-mail: malgorzata.piaskowska-silarska@up.krakow.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Dyscypliny
Inżynieria Materiałowa
dr hab. inż. Agnieszka Twardowska, prof.UP
pokój 44,
Telefon: 12 662 6337
E-mail: agnieszka.twardowska@up.krakow.pl