Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Struktura organizacyjna Instytutu

Struktura organizacyjna Instytutu

Strukturę organizacyjną Instytutu Nauk Technicznych tworzą:


Katedra Edukacji Technicznej i Informatycznej (KETiI)

 1. dr hab. Henryk Noga, prof. UP- kierownik
 2. dr inż. Małgorzata Piaskowska-Silarska
 3. dr inż. Piotr Migo
 4. dr inż. Marcin Kowalski
 5. dr inż. Piotr Czaja

Katedra Fizyki Materiałów (KFM)

 1. dr hab. Wojciech Bąk, prof. UP – kierownik
 2. prof. dr hab. Mirosław Baran
 3. dr hab. Barbara Garbarz-Glos, prof. UP
 4. dr hab. inż. Agnieszka Twardowska, prof. UP
 5. dr hab. Roman Rosiek, prof. UP
 6. dr Krzysztof Konieczny
 7. dr Waldemar Ogłoza

Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa(KIB)

 1. dr hab. inż. Leszek Korzeniowski, prof. UP – kierownik
 2. prof. dr hab. inż. Krystyna Kuźniar
 3. dr Kamila Kluczewska-Chmielarz
 4. dr inż. Sławomir Bałuszyński
 5. dr inż. Maciej Zając

Katedra Inżynierii i Technologii Materiałów (KIiTM)

 1. dr hab. inż. Krzysztof Ziewiec, prof. UP – kierownik
 2. dr hab. inż. Iwona Sulima, prof. UP
 3. dr hab. Andrzej Kruk
 4. dr inż. Paweł Hyjek
 5. mgr inż. Mirosława Wojciechowska
 6. mgr inż. Marcin Jasiński

Katedra Mechatroniki i Materiałów Biomedycznych (KMiMB)

 1. dr hab. Inż. Piotr Kulinowski, prof. UP- kierownik
 2. dr hab. inż. Artur Birczyński, prof. UP
 3. dr inż. Ewelina Baran
 4. dr Kamila Komędera
 5. dr inż. Wiktor Hudy
 6. mgr Tomasz Heilig

Katedra Podstaw Informatyki (KPI)

 1. prof. dr hab. Marek Ogiela – kierownik
 2. dr hab. Olesia Afanasieva,prof. UP
 3. dr hab. inż. Krzysztof Pytel, prof. UP
 4. dr Grzegorz Jagło
 5. mgr Przemysław Pączko

Obserwatorium Astronomiczne (OA)


Pracownicy administracyjni, naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni
Agnieszka Gajewska
mgr Marek Dróżdż
mgr Wojciech Kulinowski,
mgr Bartłomiej Zakrzewski
mgr Paweł Zięba,

Zarządzenie Nr R.Z.0211.82.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 21 października 2021 r.