Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Struktura organizacyjna Instytutu

Struktura organizacyjna Instytutu

Strukturę organizacyjną Instytutu Nauk Technicznych tworzą:
od dnia 1.03.2022


Katedra Edukacji Technicznej i Informatycznej (KETiI)

 1. dr hab. Henryk Noga, prof. UP- kierownik
 2. dr inż. Małgorzata Piaskowska-Silarska
 3. dr Kamila Kluczewska-Chmielarz
 4. dr inż. Piotr Migo
 5. dr inż. Marcin Kowalski
 6. dr inż. Piotr Czaja

Katedra Fizyki Materiałów (KFM)

 1. dr hab. inż. Urszula D. Wdowik, prof. UP – kierownik
 2. prof. dr hab. Mirosław Baran
 3. dr hab. inż. Agnieszka Twardowska, prof. UP
 4. dr hab. Barbara Garbarz-Glos, prof. UP
 5. dr hab. Andrzej Kruk
 6. dr Krzysztof Konieczny
 7. mgr Przemysław Pączko

Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa(KIB)

 1. dr hab. inż. Leszek Korzeniowski, prof. UP – kierownik
 2. prof. dr hab. inż. Krystyna Kuźniar
 3. dr hab. Olesia Afanasieva,prof. UP
 4. dr inż. Sławomir Bałuszyński
 5. dr Grzegorz Jagło
 6. dr inż. Maciej Zając

Katedra Inżynierii i Technologii Materiałów (KIiTM)

 1. dr hab. inż. Krzysztof Ziewiec, prof. UP – kierownik
 2. dr hab. inż. Iwona Sulima, prof. UP
 3. dr inż. Paweł Hyjek
 4. mgr inż. Mirosława Wojciechowska
 5. mgr inż. Marcin Jasiński

Katedra Mechatroniki i Materiałów Biomedycznych (KMiMB)

 1. dr hab. Inż. Piotr Kulinowski, prof. UP- kierownik
 2. dr hab. inż. Artur Birczyński, prof. UP
 3. dr inż. Ewelina Baran
 4. dr inż. Wiktor Hudy
 5. mgr Tomasz Heilig

  Pracownicy administracyjni, naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni
  Agnieszka Gajewska
  mgr Wojciech Kulinowski,
  mgr Paweł Zięba,

Zarządzenie Nr R.Z.0211.82.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 21 października 2021 r.