Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Rada Instytutu Nauk Technicznych

Rada Instytutu Nauk Technicznych

Rada Instytutu Nauk Technicznych

stan na luty 2022 r.

 

 1. prof. dr hab. Mirosław Baran
 2. prof. dr hab. inż. Krystyna Kuźniar
 3. dr hab. Olesia  Afanasieva, prof UP
 4. dr hab. inż Artur Birczyński, prof. UP
 5. dr hab. Barbara Garbarz-Glos, prof. UP
 6. dr hab.inż. Leszek Korzeniowski, prof. UP
 7. dr hab. Andrzej Kruk
 8. dr hab. inż. Piotr Kulinowski, prof. UP
 9. dr hab. Henryk Noga, prof UP
 10. dr hab. inż. Iwona Sulima, prof. UP
 11. dr hab. inż. Agnieszka Twardowska, prof. UP
 12. dr hab. inż. Urszula D. Wdowik, prof. UP
 13. dr hab. inż. Krzysztof Ziewiec, prof. UP
 14. dr inż. Piotr Czaja
 15. dr inż. Wiktor Hudy
 16. dr Krzysztof Konieczny – głos doradczy NSZZ „Solidarność”; bez prawa głosu
 17. dr inż. Marcin Kowalski
 18. dr inż. Piotr Migo
 19. dr inż. Małgorzata Piaskowska-Silarska
 20. mgr Wojciech Kulinowski
 21. Jakub Gajda–student
 22. Robert Gleń – student
 23. Jolanta Jonaszek – studentka
 24. Piotr Kużdżał – student
 25. Joanna Podgórska – studentka
 26. Wiktoria Witek- studentka