Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Rada Instytutu Nauk Technicznych

Rada Instytutu Nauk Technicznych

Rada Instytutu Nauk Technicznych – kadencja 2020-2024

stan na 1.03.2021 r.

 

 1. prof. dr hab. inż. Krystyna Kuźniar
 2. prof. dr hab. Mirosław Baran
 3. prof. dr hab. Jan Suchanicz
 4. dr hab. Olesia  Afanasieva, prof UP
 5. dr hab. Wojciech Bąk, prof. UP
 6. dr hab. inż Artur Birczyński, prof. UP
 7. dr hab. Barbara Garbarz-Glos, prof. UP
 8. dr hab. Robert Kłaczyński, prof. UP
 9. dr hab.Leszek Korzeniowski, prof. UP
 10. dr hab. inż. Piotr Kulinowski, prof. UP
 11. dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof. UP
 12. dr hab. Henryk Noga, prof UP
 13. dr hab. inż. Iwona Sulima, prof. UP
 14. dr hab. inż. Agnieszka Twardowska, prof. UP
 15. dr hab. inż. Urszula  Wdowik, prof. UP
 16. dr hab. inż. Krzysztof Ziewiec, prof. UP
 17. dr inż. Krzysztof Bryła
 18. dr inż. Piotr Czaja
 19. dr inż. Wiktor Hudy
 20. dr Krzysztof Konieczny – głos doradczy NSZZ „Solidarność”; bez prawa głosu
 21. dr inż. Marcin Kowalski
 22. dr inż. Piotr Migo
 23. dr inż. Małgorzata Piaskowska-Silarska
 24. dr Renata Staśko
 25. mgr Wojciech Kulinowski
 26. Małgorzata Antosz –studentka
 27. Dominik Czuba – student
 28. Marek Proszek – student
 29. Mikołaj Proszek – student
 30. Joanna Podgórska – studentka