Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Program studiów Inżynieria Bezpieczeństwa II stopnia

Inżynieria Bezpieczeństwa II stopnia

STUDIA STACJONARNE

studia od 2022/2023

Studia rozpoczynające się od roku akademickiego 2022/2023

stacjonarne II stopnia ( 3 semestrów)

Specjalności do wyboru po 1 roku studiów:

  • bezpieczeństwo pracy
  • bezpieczeństwo techniczne

Plany i programy do pobrania

Karty Kursu do pobrania

studia od 2021/2022

Studia rozpoczynające się od roku akademickiego 2021/2022
stacjonarne II stopnia ( 3 semestry)
Specjalności do wyboru po 1 roku studiów:

  • BEZPIECZEŃSTWO PRACY
  • BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE

Plany i programy do pobrania

Karty kursów do pobrania

 

STUDIA NIESTACJONARNE

studia od 2022/2023

Studia rozpoczynające się od roku akademickiego 2022/2023

niestacjonarne II stopnia ( 3 semestrów)

Specjalności do wyboru po 1 roku studiów:

  • bezpieczeństwo pracy
  • bezpieczeństwo techniczne

Plany i programy do pobrania

Karty kursu do pobrania

studia od 2021/2022

Studia rozpoczynające się od roku akademickiego 2021/2022
niestacjonarne II stopnia ( 3 semestry)
Specjalności do wyboru po 1 roku studiów:

  • BEZPIECZEŃSTWO PRACY
  • BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE

Plany i programy do pobrania

Karty kursów do pobrania