Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Praktyki nauczycielskie PRAKTYKI NIECIĄGŁE (ŚRÓDROCZNE) W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

PRAKTYKI NIECIĄGŁE (ŚRÓDROCZNE) W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

  • kierunek Edukacja techniczno-informatyczna, specjalność: technika z informatyką
  • studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Wytyczne dotyczące realizacji praktyk pedagogicznych śródrocznych dla:
  • studentów odbywająca praktykę na 3 roku, semestr 5 kliknij tutaj
  • studentów odbywająca praktykę na 3 roku, semestr 6 kliknij tutaj
  • studentów odbywająca praktykę na 4 roku, semestr 7 kliknij tutaj