Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Praktyki nauczycielskie Praktyki Ciągłe – Studia II stopnia STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Praktyki Ciągłe – Studia II stopnia STACJONARNE I NIESTACJONARNE

STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Terminy praktyk pedagogicznych ciągłych w roku akademickim 2019/2020 – brak specjalności nauczycielskiej
 • Szkoły ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego są dostępne na stronie: https://www.up.krakow.pl/wspolpraca/szkoly-cwiczen
 • Student rozpoczynający praktykę pedagogiczną- ciągłą powinien zgłosić się co najmniej dwa miesiące przed rozpoczęciem praktyki do kierownika praktyk pedagogicznych pani dr Renaty Staśko email  do pok. nr 11a (budynek główny UP, ul. Podchorążych 2) w sprawie zatwierdzenia miejsca odbywania praktyki zawodowej pedagogicznej.
 • „Zgodę szkoły”, na odbywanie praktyk pedagogicznych należy wypełnić i podpisać w wybranej szkole a następnie dostarczyć kierownikowi praktyki.
 • Po pozytywnej akceptacji wszystkich miejsc odbywania praktyk pedagogicznych wyznaczany jest termin odprawy pedagogicznej praktyki studenckiej.
 • Na wyznaczonym terminie odprawy praktyk studenckich, student otrzymuje pełne informacje na temat praktyki (m.in. wykaz opiekunów dydaktycznych, program praktyk pedagogicznych, jak wypełniać dziennik praktyk, jakie elementy zawiera kwestionariusz obserwacji studenta dla nauczyciela akademickiego oraz dla szkolnego opiekuna praktyki (SOP’a) jak przygotować ewaluację pedagogiczną zawodowej praktyki studenta).

 

Dokumenty do pobrania i uzupełnienia przez studenta PRZED rozpoczęciem praktyki
 • Zgoda szkoły/placówki na przyjęcie studentów UP na praktykę pedagogiczną zawodową kliknij tutaj
 • Oświadczenie studenta- RODO kliknij tutaj
 • Program praktyki pedagogicznej, II stopień (rok1/2)

 

Dokumenty do pobrania i uzupełnienia przez studenta w TRAKCIE i PO ZAKOŃCZENIU praktyki
 • Ewaluacja pedagogicznej zawodowej praktyki studenta kliknij tutaj
 • Konspekty wszystkich prowadzonych lekcji wg wzoru z zajęć lub wg wymagań szkolnego opiekuna praktyk.
 • Arkusze obserwacji lekcji wg wzoru z zajęć lub wg wymagań szkolnego opiekuna praktyk.
 • Dziennik praktyk- dostępny u kierownika praktyk

 

Dokumenty do pobrania dla nauczyciela akademickiego (NA) oraz SOP
 • Kwestionariusz obserwacji studenta dla nauczyciela akademickiego (NA) kliknij tutaj
 • Kwestionariusz dla szkolnego opiekuna praktyk zawodowych (SOP) – technikainformatyka

 

Pozostałe informacje:
 • Podanie o zwolnienie z praktyk pedagogicznych kliknij tutaj
 • Decyzja nr WMFT.42-6/2016 Dziekana Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22czerwca 2016r kliknij tutaj
 • Zarządzenie Nr RO/Z.0201-1/14 Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 5 grudnia 2014 roku kliknij tutaj
 • Plany studiów- specjalność nauczycielska, II stopnia kliknij tutaj