Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Praktyki inżynierskie Studia II stopnia

Studia II stopnia

PROCEDURA I TRYB REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ (niepedagogicznej) 

Szczegółowa procedura i tryb realizacji praktyki zawodowej – kliknij tutaj

Regulamin praktyki zawodowej – kliknij tutaj

Ramowy program praktyki zawodowej – kliknij tutaj

 

Dokumenty do pobrania:
  • Załącznik 1 Wykaz instytucji, placówek naukowo-dydaktycznych oraz zakładów przemysłowych prowadzących praktyki – kliknij tutaj
  •  Załącznik 2 Porozumienie z przedsiębiorstwem – kliknij tutaj Załącznik do porozumienia z przedsiębiorstwem – kliknij tutaj
  • Załącznik 3 Skierowanie na praktyke zawodową – kliknij tutaj
  • Załącznik 4 Oświadczenie studenta – kliknij tutaj
  • Załacznik 5 RODO i zgoda studenta na przetwarzanie danych osobowych – kliknij tutaj
  • Załącznik 6 Dziennik praktyk – kliknij tutaj
  • Załącznik 7 Sprawozdzanie z praktyk zawodowych – kliknij tutaj
  • Załacznik 8 Zaświadczenie zakładu parcy o odbytej praktyce – kliknij tutaj
  • Załącznik 9 Podanie o zwolnienie z praktyki zawodowej – kliknij tutaj

Decyzja w sprawie zwolnienia z obowiązku odbywania praktyki zawodowej i pedagogicznej – kliknij tutaj

Ankieta – Samoocena praktykanta po praktyce zawodowej – kliknij tutaj