Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2020/21 – studia stacjonarne

Wszelkie informacje dotyczące organizacji roku akademickiego są regulowane Decyzją Rektora nr R/D.0201-14/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku.

Aby zobaczyć tekst należy kliknąć w link: https://www.up.krakow.pl/studia/organizacja-roku-akademickiego

 

Organizacja roku akademickiego 2020/21 – studia niestacjonarne

Zarządzenie Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych z dnia 1 października 2020 roku do pobrania [pdf]

 

Limit niedoborów punktowych ECTS w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych z dnia 1 października 2020 roku w sprawie limitu niedoborów punktowych w liczbie 6 punktów ECTS na semestr dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021 [pdf]