Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego

Inauguracja dla pierwszych roczników studiów- rok akademicki 2021/22

– kierunek Edukacja techniczno-informatyczna:
1.10.2021 (piątek) godz. 10:00, sala 316

– kierunek Inżynieria bezpieczeństwa:
1.10.2021 (piątek) godz. 11:00, sala 316


Organizacja roku akademickiego 2021/22 – studia stacjonarne

Wszelkie informacje dotyczące organizacji roku akademickiego są regulowane Decyzją Rektora nr R.D.0211.12.2021 z dnia 25 marca 2021 roku.

Aby zobaczyć tekst: Kliknij tutaj


Organizacja roku akademickiego 2021/22 – studia niestacjonarne

Zarządzenie Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych z dnia 8 września 2021 roku.

Aby zobaczyć tekst: Kliknij tutaj


Organizacja zajęć dydaktycznych 2021/22 – studia stacjonarne i niestacjonarne

Komunikat Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych z dnia 20 września 2021 roku.
Aby zobaczyć tekst: Kliknij tutaj


Limit niedoborów punktowych ECTS w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych z dnia 8 września 2021 roku w sprawie limitu niedoborów punktowych w liczbie 6 punktów ECTS na semestr dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022.

Aby zobaczyć tekst: Kliknij tutaj