Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Laboratoria Pracownia Wytwarzania Stopów Specjalnych i Badań Wysokotemperaturowych

Pracownia Wytwarzania Stopów Specjalnych i Badań Wysokotemperaturowych

Działalność badawcza:

związana z wytwarzaniem i badaniem stopów oraz materiałów specjalnych, w tym:

  • stopów amorficznych,
  • kompozytów amorficzno-amorficznych,
  • stopów drobnokrystalicznych i nanokrystalicznych o specjalnych właściwościach, materiałów ceramicznych dla energetyki, w szczególności materiałów o mieszanym przewodnictwie elektronowo-jonowym.

 

Sprzęt laboratoryjny:

  • urządzenie do obserwacji przemian fazowych w stopach i wytwarzania stopów nagrzewanych do wysokich temperatur

opis zastosowania: próżnioszczelna i gazoszczelna komora do obserwacji przemian fazowych i wytwarzania stopów nagrzewanych do wysokich temperatur. Jest ona wyposażona w moduły do nagrzewania oporowego, indukcyjnego, nagrzewania łukowego oraz w wysokiej klasy kamerę termowizyjną o wysokiej czułości termicznej 25mK oraz zakresie temperatur obserwacji od temperatury pokojowej do 2500°C. Posiada specjalistyczne okno obserwacyjne umożliwiające obserwację i rejestrację obrazów cieplnych próbek.

  • urządzenie do badania temperaturowych zmian oporu

opis zastosowania: służy ono do badania zmian oporności i przewodnictwa elektrycznego próbek stopów metali  w podwyższonych temperaturach do 700°C w ochronnej atmosferze argonu. Urządzenie posiada pompę próżniową umożliwiającą płukanie gazem ochronnym.

  • urządzenie do odlewania szybkochłodzonych taśm na wirujący bęben (melt spinning)

opis zastosowania: odlewanie szybkochłodzonych taśm (szkieł amorficznych), przystosowane to odlewania taśm kompozytowych np.: amorficzno-amorficznych, lub amorficzno-krystalicznych z tygla dzielonego (metodą TCMS – two component melt spinning).

  • piec łukowy z kontrolowaną atmosferą argonu z płukaniem przy użyciu próżni

opis zastosowania: urządzenie stosowane do wytwarzania stopów wysokiej czystości wymagającej wysokich temperatur i ochronnej atmosfery argonu.

  • Nazwa urządzenia: stanowisko do pomiarów termowizyjnych wysokotemperaturowych tlenkowych ogniw paliwowych (SOFC)

opis zastosowania: stanowisko do badań umożliwia określenie i zanalizowanie za pomocą termografii procesów zachodzących in-situ na powierzchni pracującego ogniwa paliwowego. Układ składa się z pieca rurowego oraz instalacji dostarczającej do niego gazy. Ogniwo paliwowe zamocowane jest w specjalnym uchwycie umożliwiającym obserwację powierzchni ogniw paliwowych w trakcie pracy, wraz z jednoczesnym wyznaczeniem charakterystyki prądowo-napięciowej ogniwa.

  • Nazwa urządzenia: palnik wodorowo-tlenowy HHO

opis zastosowania: urządzenie służące do obróbki rur i prętów kwarcowych, szklanych oraz do lutowania twardego.

  • Nazwa urządzenia: miniaturowa maszyna wytrzymałościowa

opis zastosowania: miniaturowa maszyna wytrzymałościowa umożliwia badania wytrzymałościowe małych próbek, w szczególności cienkich taśm, drutów i włókien. Posiada głowice 200 kG i 500 kG.