Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Laboratoria Pracownia Wytwarzania i Badania Materiałów Spiekanych

Pracownia Wytwarzania i Badania Materiałów Spiekanych

Działalność badawcza:

Prace badawcze Pracowni Wytwarzania i Badania Materiałów Spiekanych dotyczą procesów technologii wytwarzania na drodze metalurgii proszków materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych.

Tematyka badawcza realizowana przez Pracownię obejmuje:

  • optymalizację procesu spiekania materiałów,
  • zastosowanie nowoczesnych metod spiekania (HP-HT, FAST/SPS) w otrzymywaniu kompozytów na osnowie metalicznej oraz faz międzymetalicznych,
  • badania mikrostruktury i właściwości fizycznych, mechanicznych oraz użytkowych spiekanych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych.

Wykaz dostępnej aparatury:

  • twardościomierz NEXUS 4000

opis zastosowania: twardościomierz NEXUS 4000 umożliwia przeprowadzenie pomiarów twardości i mikrotwardości metodą Vicerksa, Brinella i Knoopa w zakresie obciążeń HV0.02 do HV50.

  • trybotester firmy ELBIT do prowadzenia badań w układzie pin-on-disc oraz ball-on-disc

opis zastosowania: trybotester pozwala prowadzać badania właściwości trybologicznych materiałów m.in. można wyznaczyć współczynnik tarcia, ubytek masy oraz szybkość ścierania badanego materiału. Pozwala prowadzić testy ścieralności w podwyższonych temperaturach.

  • trybotester do badań ścieralności metodą Millera

opis zastosowania: trybotester pozwala przeprowadzać badania właściwości trybologicznych materiałów m.in. można ubytek masy oraz szybkość ścierania badanego materiału na próbkach prostopadłościennych w określonej zawiesinie.

  • maszyna wytrzymałościowa INSTRON TT-DM

opis zastosowania: pozwala prowadzić badania właściwościach mechanicznych (próby rozciągania, próby ściskania, próby pełzania, próby zginania) w temperaturze pokojowej oraz z uwzględnieniem podwyższonych temperatur (do 1000°C  w przypadku testów rozciągania i ściskania).

  • maszyna wytrzymałościowa INSTRON 1112 0.5T

opis zastosowania: maszyna umożliwia wykonywanie testów wytrzymałości materiałów prz mniejszych obciążeniach i małych prędkościach odkształcenia.

  • waga Analityczna RADWAGAS220/C/2 wraz z przystawka do pomiaru gęstości.

opis zastosowania: urządzenie wykorzystywane do wyznaczania ubytku masy podczas testów ścierania oraz do wyznaczania gęstości spiekanych materiałów metodą Archimedesa.

  • piec muflowy FCF 5 SHM

opis zastosowanie: piec przeznaczony do wygrzewania, prażenia, obróbki cieplnej, wypalania próbek i spiekania materiałów.