Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Laboratoria Pracownia Dyfraktomerii Rentgenowskiej

Pracownia Dyfraktomerii Rentgenowskiej

Wykaz dostępnej aparatury:

  1. dyfraktometr rentgenowski DRON-3

opis zastosowania: aparat umożliwia przeprowadzanie analizy jakościowej i ilościowej faz, określanie wielkości parametrów sieci oraz ocenę rozmiarów krystalitów badanych materiałów. Urządzenie wyposażone jest w przystawki umożliwiające pomiary w podwyższonych i wysokich temperaturach oraz przystawkę tekturową. Pracownia posiada bazę danych dyfrakcyjnych PDF-4+ 2006.