Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Laboratoria Laboratorium Spektroskopii Dielektrycznej

Laboratorium Spektroskopii Dielektrycznej

Wykaz dostępnej aparatury:

Stanowisko pomiarowe pracujące w oparciu o analizę odpowiedzi częstotliwościowej (Frequency Response Analyser):

 • analizator Alpha-AN High Performance Frequency Analyzer firmy Novocontrol:
  • zakres pomiarowy częstotliwości: od 10-4Hz do 107 Hz,
  • zakres impedancji: 10 mΩ÷ 100 TΩ,
  • pomiary bardzo małych pojemności: do 0.001 pF,
  • rozdzielczość kąta fazowego: 0.001 (tan > 3·10-5);

Układ regulacji temperatury Quatro cryosystem firmy Novocontrol:

 • zakres pomiarowy temperatury: od -150˚C do 400˚C,
 • czas stabilizacji temperatury dla 0.1˚C poniżej 8 minut,
 • kriostat i połączenie z dewarem izolowane próżniowo

oprogramowanie WinDETA-ALL firmy Novocontrol;

oprogramowanie WinFIT firmy Novocontrol;

Miernik LCR 4284A Agilent;

Analizator impedancji HP4291B RF z linią koaksjalną BDS2230.

opis zastosowania: technika przemienno-prądowa jest szczególnie użyteczna w badaniach układów niejednorodnych. Pozwala badać szeroką gamę zjawisk relaksacji i zjawisk transportu ładunku elektrycznego w dielektrykach (piezoelektrykach, piroelektrykach, ferroelektrykach) i półprzewodnikach. Ponadto umożliwia charakterystykę przemian fazowych zarówno w materiałach mono- jak i polikrystalicznych.

Dane przedstawiane są w reprezentacjach zespolonych:

 • Impedancji: Z*(ω) = R(ω) + iX(ω),
 • Admitancji : Y*(ω) =  G(ω) + iB(ω),
 • Przenikalności elektrycznej: ε*(ω) = ε′(ω) + iε″(ω),
 • Modułu elektrycznego: M*(ω) = M′(ω) + iM″(ω),
 • Przewodnictwa elektrycznego: σ*(ω) = σ′(ω) + i σ″(ω).

Aparatura ta pozwala na wykonywanie pomiarów dielektrycznych w zakresie temperatur od 120 K do 700 K oraz w zakresie częstotliwości elektrycznego pola pomiarowego od 3 μHz  do 20 MHz. Ponadto cechuje ją szeroki zakres impedancji 10 mΩ ÷ 100 TΩ oraz pomiary bardzo małych pojemności (do 0.001 pF). Zestaw tych przyrządów umożliwia charakterystykę przemian fazowych zarówno w materiałach mono- jak i polikrystalicznych. Aparatura pracująca w oparciu o technikę przemiennoprądową jest szczególnie użyteczna w badaniach układów niejednorodnych. Pozwala badać szeroką gamę  zjawisk relaksacji i zjawisk transportu ładunku elektrycznego w dielektrykach i półprzewodnikach.