Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Laboratoria Laboratorium Mikroskopii Świetlnej i Elektronowej

Laboratorium Mikroskopii Świetlnej i Elektronowej

Wykaz dostępnej aparatury:

  1. skaningowy mikroskop elektronowy firmy JEOL6610LV z systemem EDS firmy Oxfird i oprogramowaniem AZtec, systemem Low vacuum i współpracującymi dwoma detektorami z tym systemem, detektorami SEI i BEC.

opis zastosowania: analiza topgrafi powierachni preparatów, mikrostruktury oraz skałdu chemicznego

  1. napylarka CRESSINGTON  Sputter coater 108 auto.

opis zastosowania: do napylania złotem preparatów przeznaczonych do obserwacji SEM.

  1. skaningowy mikroskop elektronowy firmy Philips M525 z oprogramowaniem do rejestracji obrazu firmy Elbit i detektorem EDS

opis zastosowania: obecnie z przeznaczeniem do celów dydaktycznych i prostych prac naukowych.

  • transmisyjny mikroskop elektronowy firmy JEOL JEM100B

z przeznaczeniem do celów dydaktycznych.

  • metalograficzny mikroskop świetlny firmy Olympus GX51 z oprogramowaniem Stream motion do rejestracji i analizy obrazów, wyposażony w kontrast Nomarskiego.

>opis zastosowania: z przeznaczeniem do celów naukowych i dydaktycznych.

  1. metalograficzny mikroskop świetlny firmy Olympus GX51 z oprogramowaniem firmy Olympus do rejestracji obrazu.

opis zastosowania: z przeznaczeniem do celów naukowych i dydaktycznych.

  1. metalograficzny mikroskop świetlny firmy Olympus GX41 – 5 sztuk

opis zastosowania: z przeznaczeniem do celów dydaktycznych.

  1. Nazwa urządzenia: stereoskopowy mikroskop świetlny firmy Olympus SZ51. – 5 sztuk

opis zastosowania: z przeznaczeniem do celów naukowych i dydaktycznych.