Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Laboratoria Laboratorium Mechatroniki

Laboratorium Mechatroniki

Działalność badawcza związana z:

  • optymalizacją układów sterowania polowo-zorientowanego silników indukcyjnych oraz układów bezpośredniego sterowania momentem elektromechanicznym przy zastosowaniu oprogramowania MATLAB/Simulink,
  • optymalizacją parametryczną układów mechatronicznych przy zastosowaniu algorytmów ewolucyjnych oraz pakietu MATLAB/Simulink,
  • badaniem algorytmów ewolucyjnych (badaniem nowych strategii oraz operatorów ewolucyjnych),
  • optymalizacją układów fotowoltaicznych oraz innych układów z dziedziny odnawialnych źródeł energii przy zastosowaniu algorytmów ewolucyjnych oraz oprogramowania MATLAB/Silmulink,
  • oprogramowaniem humanoidalnego robota Nao,
  • wykonywaniem projektów z zastosowaniem oprogramowania INVENTOR.

Wykaz dostępnej aparatury:

  • hamownia silników elektrycznych małej mocy

opis zastosowania: na urządzeniu można badać właściwości ruchowe silników elektrycznych w tym silnika indukcyjnego 3f i 1f oraz silnika prądu stałego. Pod stwierdzeniem właściwości ruchowe należy rozumieć badania przebiegów prędkości obrotowej, momentu obrotowego (na wale) , pobieranego prądu (i innych) w zależności od obciążenia (rodzaju obciążenia oraz typu obciążenia: dynamicznego i statycznego) dla każdego badanego silnika.

  • Oprogramowanie MATLAB/Simulink

opis zastosowania: oprogramowanie inżynierskie służące do obliczeń i symulacji. Jest to oprogramowanie uznane, czyli oprogramowanie którego wyniki traktuje się na równi z rzeczywistymi doświadczeniami. Oprogramowanie to służy do symulacji  np. dynamicznych układów mechatronicznych w tym układów sterowania prędkością obrotową silników indukcyjnych; dynamicznych układów fotowoltaicznych oraz innych. Pod stwierdzeniem układ dynamiczny rozumie się układ opisany dowolnym układem równań różniczkowych lub całkowych.