Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Laboratoria Laboratorium badania właściwości mechanicznych materiałów

Laboratorium badania właściwości mechanicznych materiałów

W laboratorium prowadzone są badania właściwościach mechanicznych (próby rozciągania, próby ściskania, próby pełzania, próby zginania) w temperaturze pokojowej oraz w podwyższonych temperaturach do 1000°C (w przypadku testów rozciągania i ściskania). Część prowadzonych badań dotyczy wyznaczania właściwości mechanicznych z wykorzystaniem uchwytów (szczęk) o konstrukcji przystosowanej do rozciągania mikropróbek, z uwzględnieniem podwyższonych temperatur.

Wykaz urządzeń oraz aparatury pomiarowej:

  • stanowisko do pomiaru Modułu Younga, wyposażone w defektoskop wraz uchwytem ze specjalnym dociskiem śrubowym,
  • maszyna wytrzymałościowa Instron TT-DM 10T, zmodernizowana w zakresie komputerowego sterowania oraz rejestracji parametrów przeprowadzanych prób rozciągania i ściskania. Urządzenie wyposażone jest w piec przeznaczony do testów w temperaturach do 1400°C,
  • maszyna wytrzymałościowa do testów w skali mikro wraz z piecem o zakresie temperatury do 1100°C,
  • maszyna wytrzymałościowa INSTRON 1112 0,5T, umożliwiająca wykonywanie testów wytrzymałości materiałów przy mniejszych obciążeniach i małych prędkościach odkształcenia
  • twardościomierz NEXUS 4000, umożliwiający przeprowadzenie pomiarów twardości i mikrotwardości metodą Vicerksa i Knoopa w zakresie obciążeń HV0.02 do HV50,
  • „mikro”-twardościomierz Chruszczowa (Vickersa), zmodernizowany w zakresie sprzężenia go z komputerem.