Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Aktualności Wizyta pracowników i studentów Politechniki z Tajpej (Tajwan)

Wizyta pracowników i studentów Politechniki z Tajpej (Tajwan)

14 lipca 2023 roku z inicjatywy Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych (INT)
prof. dr hab. Henryka Nogi odbyło się polsko – tajwańskie seminarium naukowe,
w którym gości reprezentowała siedmioosobowa grupa pracowników i studentów Politechniki z Tajpej.
Seminarium prowadził dr hab. Piotr Konarski, profesor Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytutu Tele- i Radiotechnicznego w Warszawie.
W trakcie Seminarium przedstawiono następujące wykłady:
1. prof. Dong Yea Sheu, Wydział mechaniczny Politechniki w Tajpej – „Mikroobróbka elektroerozyjna”.
2. prof. Henryk Teisseyre, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie –„Nowe podłoża do wzrostu epitaksjalnego warstw azotku galu techniką MBE”.
3. inż. Maciej Łasocha, INT, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – „Stabilność roztworów związków rtęci w obecności L- cysteiny”.
4. inż. Jakub Gajda, INT, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – „Analiza struktury i morfologii drobin pyłów spawalniczych metodą spektrometrii mas jonów wtórnych”.
5. mgr inż. Aleksander Zawada, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pracownik Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytutu Tele- i Radiotechnicznego w Warszawie – „Bezpieczeństwo użytkowania spawarek elektrodowych”.
Seminarium poprzedziło zwiedzanie przez gości z Tajwanu laboratoriów badawczych INT.