Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Aktualności Sukces studenta Instytutu Nauk Technicznych w międzynarodowej olimpiadzie studenckiej

Sukces studenta Instytutu Nauk Technicznych w międzynarodowej olimpiadzie studenckiej

14 kwietnia 2023 roku w Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Budownictwa i Architektury, Ukraina, we współpracy z Instytutem Komunikacji Specjalnej i Ochrony Informacji Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy (Kijowski Instytut Politechniczny im. Igora Sikorskiego), odbyła się IX Międzynarodowa Olimpiada Studencka nt.:

„Ways and Mechanisms for Protecting the Information Space of the State from Harmful Information and Psychological Influences”.

W Olimpiadzie wzięło udział 17 zespołów studenckich oraz ich opiekunowie naukowi, w tym 11 zespołów z wiodących uczelni ukraińskich, zespoły z Polski, Bułgarii, Iraku, które były zaangażowane w realizację Memorandów o współpracy z uczelniami w tych krajach oraz zespół z Kazachstanu. Studenci rywalizowali również w konkursie indywidualnym w ramach utworzonych grup studenckich.

Zwycięzcą w konkursie indywidualnym został Paweł Nawojski, student I roku Instytutu Nauk Technicznych UP, pod opieką dr Tatiany Konrad, który przedstawił swoją pracę na temat:

„Socjalna inżynieria. Formy, metody, zadania”.

Drugie i trzecie miejsce zajęli studenci z University College of Alrafidain w Iraku. 

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!