Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Aktualności Porozumienie o współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Badania Jakości sp z o.o.

Porozumienie o współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Badania Jakości sp z o.o.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Nauk Technicznych Uniwersytetu Pedagogicznego a Świętokrzyskim Centrum Badania Jakości sp z o.o.

W dniu 27 marca 2023 zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Nauk Technicznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie a  Świętokrzyskim Centrum Badania Jakości sp z o.o., z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Umowę podpisali reprezentanci stron: prof. dr hab. inż. Henryk Noga, Dyrektor INT oraz Zbigniew Ciepliński, Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Badania Jakości sp z o.o. Współpracę zainicjowała i koordynuje dr hab. inż. Agnieszka Twardowska, prof. UP, Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju dyscypliny Inżynieria Materiałowa.

 Umowę  o współpracy podpisali prof. Henryk Noga, Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych oraz Pan Zbigniew Ciepliński, Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Badania Jakości sp z o.o, z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zakres współpracy obejmie:

– podejmowanie i wspierania przedsięwzięć ukierunkowanych na doskonalenie i rozwój procesu kształcenia

– wzmacnianie kompetencji społecznych studentów Instytutu Nauk Technicznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

– rozwoju potencjału Świętokrzyskiego Centrum Badania Jakości Sp. z o.o.
w zakresie realizacji jego misji i celów, we współpracy z kadrą naukową i środowiskiem studentów Instytutu Nauk technicznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Świętokrzyskie Centrum Badania Jakości Sp. z o.o. jest kontynuatorem wieloletnich tradycji laboratoriów działających na rzecz zakładów metalurgicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obecnie, jest to nowoczesny, certyfikowany ośrodek badawczy, zajmujący się prowadzeniem badań wytrzymałościowych i nieniszczących wyrobów. Najważniejszym obszarem specjalizacji Świętokrzyskiego Centrum Badania Jakości Sp. z o.o są badania połączeń spawanych. Firma jest Członkiem Polskich Laboratoriów badawczych POLLAB oraz International Laboratory Accreditation Cooperation- międzynarodowej organizacji zrzeszającej laboratoria współpracujące w zakresie akredytacji i uznawania wyników akredytowanych laboratoriów na arenie międzynarodowej. Kompetencje Laboratorium Badania Metali Świętokrzyskiego Centrum Badania Jakości sp z o.o. w zakresie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzają Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji oraz świadectwo Uznania Laboratorium, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Współpraca z przedsiębiorcami daje Pracownikom INT i studentom kierunków technicznych wyjątkowe możliwości  zdobywania wiedzy i doświadczeń praktycznych, które stanowią podstawę tworzenia nowych i doskonalenie już istniejących rozwiązań w sferze dydaktycznej, naukowej, jak i biznesowej. Współpraca jest realizowana poprzez wymianę wiedzy i umiejętności praktycznych, organizację zajęć praktycznych i staży, realizację wspólnych projektów, w tym organizację m.in. warsztatów, seminariów, prelekcji, kampanii społecznych.

 Partnerzy współpracy: Zbigniew Ciepliński- Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Badania Jakości sp z o.o  oraz prof. Henryk Noga, Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych, podczas spotkania inicjującego współpracę. W spotkaniu wzięli udział  koordynator współpracy  dr hab. inż. Agnieszka Twardowską oraz specjaliści Świętokrzyskiego Centrum Badania Jakości sp z o.o: Alicja Machowska, Kamil Mikla, Kierownik Laboratorium oraz Adrian Fudalej.

 

Warsztaty badań nieniszczących  w Instytucie Nauk Technicznych oraz mobilnym laboratorium Świętokrzyskiego Centrum Badania Jakości sp z o.o,

W dniu 27 marca br, INT UP gościł specjalistów Świętokrzyskiego Centrum Badania Jakości sp z o.o, Pana Zbigniewa Cieplińskiego, Prezesa Zarządu, Panią Alicje Machowską, Pana Kamila Miklę, Kierownika Laboratorium oraz Pana Adriana Fudaleja. W ramach porozumienia o współpracy odbyły się jednodniowe warsztaty badań nieniszczących NDT, w których uczestniczyli studenci III roku Inżynierii bezpieczeństwa na specjalności Bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowych. Badania nieniszczące służą do wykrywania nieciągłości materiałowych, oceny właściwości materiałów i pomiarów geometrycznych stosowanych m.in. w kontroli jakości wyrobów. Studenci specjalności Bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowych, poznali praktyczne aspekty planowania i wykonywania badań NDT przy wykorzystaniu  profesjonalnych urządzeń pomiarowych. Zademonstrowane zostały rzeczywiste obiekty do badań i metody badawcze: ultradźwiękowa UT, UTT,  wizualna VT, penetracyjna PT, magnetyczno-proszkowa MT.

 

 

Badania defektoskopowe połączeń spawanych metodą ultradźwiękową

 

 Badania odlewu a) metodą penetracyjną PT- przy pomocy penetrantu barwnego, b) metodą magneto-proszkową z użyciem proszku fluorescencyjnego

 

Warsztaty przeprowadzone zostały w laboratorium INT UP oraz mobilnym laboratorium badań NDT, zaprojektowanym przez specjalistów Świętokrzyskiego Centrum Badania Jakości sp z o.o. do realizacji badań w trudnych warunkach terenowych i pogodowych

Mobilne laboratorium badan nieniszczących, udostępnione przez Świętokrzyskiego Centrum Badania Jakości sp z o.o., na czas realizacji warsztatów (po prawej, widoczne stanowisko do wywoływania błon rentgenowskich

 Studenci Inżynierii bezpieczeństwa (pod opieką Pana Kamila Fudaleja, SCBJ) w trakcie warsztatów NDT, oczekiwanie na wywołanie radiogramów.