Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Aktualności Seminarium

Seminarium

Seminarium

Szanowni Państwo,

W dniu 3.06.2022 r. w Instytucie Nauk Technicznych odbyło się Seminarium z udziałem gości z Uniwersytetu Konstantyna Filozofa z Nitry, na którym Pani Mgr. Michaela Ažaltovičová, PhD wygłosiła referat nt.: Ciągłość kształcenia technicznego w szkołach podstawowych i średnich.

Pani Mgr. Michaela Ažaltovičová, PhD przedstawiła znaczenie procesu edukacyjnego w szkołach podstawowych i średnich, który przede wszystkim koncentruje się na przygotowaniu uczniów do ich zadań praktycznych. Realizacja tego celu edukacyjnego osiągana jest w procesie dydaktycznym poprzez innowacyjność tradycyjnych metod nauczania i form organizacyjnych, ew. stosowanie nowoczesnych koncepcji w nauczaniu.

Zasadniczym celem przeprowadzonych badań było określenie czynników zróżnicowanego postrzegania ciągłości kształcenia technicznego w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych. W referacie przedstawiono również poziom przygotowania uczniów szkół podstawowych w zakresie przedmiotu wychowanie techniczne w Słowacji.

Pani Mgr. Michaela Ažaltovičová, PhD omówiła także poziom przygotowania uczniów słowackich szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych zawodowych w zakresie przedmiotu wychowanie techniczne z punktu widzenia nauczycieli liceów zawodowych. Przedstawione w referacie wnioski odnoszące się m. in. do praktyki pedagogicznej mogą z sukcesem zostać wykorzystane w przypadku kształcenia nauczycieli w Polsce.