Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Aktualności Stypendium Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2021/2022

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2021/2022

Szanowni Państwo,

zachęcamy do składania wniosków o stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia studentów na rok akademicki 2021/2022.
Komunikat Nr RO.K.0201.5.2021, Prorektora ds. Studenckich
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 23 września 2021 roku

Od 1 października 2021 r. uruchomiony zostanie nabór wniosków o przyznanie stypendiów ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022.

Nabór wniosków będzie prowadzony za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania. W celu zarejestrowania wniosku konieczne jest posiadanie konta w systemie ZSUN/OSF. Konto dla studenta, który chce złożyć wniosek, zakłada pracownik Działu Spraw Studenckich i Karier. Dlatego osoby zainteresowane złożeniem wniosku o przyznanie stypendium ministra, proszę o wcześniejszy kontakt z Działem Spraw Studenckich i Karier, e-mail: stypendia@up.krakow.pl. Tylko wnioski złożone przez system będą rozpoznawane przez Ministra Edukacji i Nauki.

Wypełnienie wniosku nie jest równoznaczne z jego złożeniem. Wnioski składa wyłącznie rektor uczelni lub osoba przez niego upoważniona. Proszę zatem, żeby zainteresowane osoby zarejestrowały kompletny wniosek w systemie ZSUN/OSF do dnia 15 października 2021 r., co zagwarantuje, że wszystkie wypełnione wnioski zostaną wzięte pod uwagę podczas procesu ich składania przez JM Rektora.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich i Karier:
Kliknij tutaj