Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Aktualności Konferencja nt. konstruktywnego przybliżania funkcji2

Konferencja nt. konstruktywnego przybliżania funkcji2

Szanowni Państwo,

Katedra Matematyki PWSZ w Tarnowie oraz Instytut Nauk Technicznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w dniach 23.09-25.09 2021 r. zorganizowały Międzynarodową Konferencję Konstruktywne przybliżenia funkcji 2. Celem konferencji było przedstawienie wyników najnowszych badań, pokazanie nowych technik dowodowych czy też przedstawienie postępów w badaniu znanych problemów otwartych.

Tematy poruszane podczas konferencji obejmowały różne aspekty zespolonej analizy, m.in. teorie aproksymacji, konstruktywną teorie funkcji, analizę pluricomplex, teorie (pluri)  potencjału, nierówności wielomianowe oraz funkcje holomorficzne.

Celem była także wymiana najnowszych wyników i przedstawienie wyzwań związanych z różnymi otwartymi problemami, które można znaleźć zarówno w badaniach teoretycznych, jak i licznych zastosowaniach. W Konferencji wzięli udział wybitni badacze z wyżej wymienionych dziedzin. Uczestnicy mieli możliwości dzielenia się swoimi wynikami i nowymi pomysłami.